English
Tiếng Việt
Tin mới nhất
Giới thiệu CCIC
Giới thiệu về CCIC Hà Nội

I/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI CÓ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN:

• Công ty Thiết kế kỹ thuật Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 973/QĐ-TC ngày 20/3/1984 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

• Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được thành lập theo Quyết định chi tiết>

Quảng cáo