English
Tiếng Việt
Giới thiệu
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Giới thiệu
Các xí nghiệp

TRỤ SỞ CÔNG TY

 

21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Tel:     84.024.37730114

Fax:   84.024.37730196

 

Đây là nơi làm việc, giao dịch của Ban lãnh đạo Công ty, các Phòng và các Xí nghiệp trực thuộc.

Bao gồm:

 

1

Phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty

Tel:

024.37760091

2

Phòng Giám đốc C.Ty         

Tel:

024.37730716

3

Phòng Trưởng Ban Kiểm soát

 

 

4

Phòng các Phó Giám đốc C.Ty:

 

 

 

- Đỗ Đình Long

Tel:

024.37730604

 

- Bùi Đỗ Trọng Hùng

Tel:

024.37730540

5

Phòng Tổng hợp

 

 

 

- Bộ phận Tổ chức Hành chính

Tel:

024.37730114

 

- Bộ phận Kế hoạch

Tel:

024.37730115

 

- Bộ phận Tài vụ      

Tel:

024.37730037

6

Phòng Tư vấn Giám sát      

 

 

7

Xí nghiệp Tư vấn 1 

Tel:

024.32373790

8

Xí nghiệp Tư vấn 2 

Tel:

024.37730396

9

Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Tel:

024.32373788

 

 

 

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo