English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên của CCIC là hơn:                   70 người

Trong đó:

- Thạc sỹ:                                                            02 người

- Đại học:                                                           56 người

- Công nhân kỹ thuật                                           5 người

- Nhân viên khác                                                  7 người

 

STT

Chuyên ngành

Số lượng

Trình độ đào tạo

1

Chủ nhiệm dự án

6

Thạc sỹ /kỹ sư

2

Chủ nhiệm/ Chủ trì thiết kế

6

Đại học

3

Thạc kỹ+ kỹ sư các lĩnh vực

58

 

3.1

Thạc kỹ

2

 

3.2

Kỹ sư cầu đường/ cầu hầm

12

Đại học

3.3

Kỹ sư  xây dựng dân dụng và công nghiệp

5

Đại học

3.4

Kỹ sư đô thị

7

Đại học

3.5

Kỹ sư xây dựng/ Kỹ sư xây dựng công trình

6

Đại học

3.6

Kỹ sư cấp - thoát nước

4

Đại học

3.7

Kỹ sư công trình thuỷ - thuỷ lợi

2

Đại học

3.8

Kỹ sư điện

2

Đại học

3.9

Kỹ sư khảo sát

4

Đại học

3.10

Kỹ sư kinh tế

4

Đại học

3.11

KS các chuyên ngành khác

10

Đại học-Cao đẳng

4

Công nhân khảo sát/ địa chất

5

 

5

Nhân viên khác

7

 

 

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo