English
Tiếng Việt
Thư viện tài liệu
Dự án tiêu biểu
Các tài liệu tham khảo
11 - 5 - 2023, 8:19 AM


TT
TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN
NHÀ XUẤT BẢN
NƠI LƯU TRỮ
GHI CHÚ
1
Sổ tay tính toán thủy văn thủy lực cầu đường
GTVT
Phòng Tổng hợp Cơ quan biên soạn TEDI
2
Mạng lưới thoát nước
Xây dựng
Phòng Tổng hợp Tác giả Hoàng Huệ – Phan Đình khôi
3
Giải thích tiêu chuẩn thiết kế câu22TCN272-05
GTVT
Phòng Tổng hợp  
4
Sổ tayXây dựng cầu
Xây dụng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Tác giả : Phạm huy Chính
5
Kết cấu nhịp cầu thép
Xây dựng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Nguyễn viết trung
6
Nền đưòng đắp trên đất yếu trong điều kiện VN
GTVT
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Nhóm tác giả : Nguyễn Quang Chiêu, Lê Bá Lương
7
Móng cọc trong thực tế xây dựng
Xây dựng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Shamsher Prakash, trường đại họcMossouri- Rolla
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo