English
Tiếng Việt
Sản phẩm và dịch vụ
Dự án tiêu biểu
14 - 8 - 2009, 6:49 AM

- Kiến trúc dân dụng, công nghiệp;

- Giao thông - thuỷ lợi;

- Cấp - thoát nước;

- Công viên - cây xanh, khu vui chơi giải trí;

- Xử lý kỹ thuật môi trường;

- Cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng.

14 - 8 - 2009, 6:50 AM

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;

- Kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình;

- Các công trình cầu, đường bộ;

- Hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng;

- Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV, thiết kế điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm:

+ Thiết kế hệ thống cấp - thoát nước khu đô thị và nông thôn, thiết kế cấp - thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp - thoát nước và môi trường nước;

+ Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh - mương;

+ Thiết kế công trình công cộng ( hè, sân vườn ); quy hoạch hạ tầng đô thị;

+ Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hoá.

14 - 8 - 2009, 4:41 AM
- Các khu đô thị;
- Khu công nghiệp;
- Hệ thống cơ sở hạ tầng.
14 - 8 - 2009, 4:32 AM
- Khảo sát địa hình - địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn;
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình xây dựng;
- Khảo sát kinh tế - xã hội;
- Điều tra lưu lượng giao thông.
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo