English
Tiếng Việt
Công trình và dự án
Dự án tiêu biểu
TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP THIẾT KẾ MẪU HÈ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
31 - 8 - 2020, 3:50 AM
TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP THIẾT KẾ MẪU HÈ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


 

Tên dự án

 

Tổ chức thực hiện lập thiết kế mẫu hè đường đô thị  trên địa bàn thành phố Hà Nội

Địa điểm thực hiện

Hà Nội – Việt Nam 

Tên chủ đầu tư:

Sở Xây dựng Hà Nội

Tên gói thầu:

Tư vấn thiết kế  

Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện):

Tổng giá trị hợp đồng:                 251.800.000đồng

 

Tư cách tham dự thầu:

Nhà thầu độc lập

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

( nêu trong hợp đồng )

Tổng thời gian thực hiện công tác thiết kế là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Thời gian bắt đầu triển khai: ngày 02/6/2014 và hoàn thành: ngày 15/7/2014 (không bao gồm thời gian chờ phê duyệt lấy ý kiến các Sở ban ngành hoặc thời gian sửa đổi )

 

Thời gian thực tế đã thực hiện

Tổng thời gian thực hiện công tác thiết kế là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Thời gian bắt đầu triển khai: ngày 02/6/2014 và hoàn thành: ngày 15/7/2014 (không bao gồm thời gian chờ phê duyệt lấy ý kiến các Sở ban ngành hoặc thời gian sửa đổi )

 

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

 

CCIC thực hiện toàn bộ công việc:

-Lập phương án thiết kế mẫu hè đường đô thị phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và chuyên đề được duyệt;

- Đề xuất các ý kiến mà Bên B cho là cần thiết và phù hợp với chuyên đề;

-Thiết kế bản vẽ thi công và lập thuyết minh tính toán thiết kế cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;

-Nội dung, chất lượng của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo theo chuyên đề được duyệt, đáp ứng yêu cầu của Bên A và các cơ quan liên quan, tuân thu các quy định hiện hành của Nhà nước

 

Sản phẩm của CCIC đã được phê duyệt và Chủ đầu tư nghiệm thu quyết toán  ngày 18/8/2014. Và đang được cho áp dụng tại rất nhiều tuyến đường Đô thị lớn của Thành phố

 

Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo