English
Tiếng Việt
Công trình và dự án
Dự án tiêu biểu
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CN3
31 - 8 - 2020, 3:53 AM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH  HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CN3


 

Tên dự án

 

Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp CN3

Địa điểm thực hiện

Xã Mai Đình và xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Công ty TNHH Một thành viên

Tên gói thầu

-Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư

-Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

 

Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)

 

8.587.000.000 đồng

Tư cách tham dự thầu

(ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh  hoặc nhà thầu phụ)

 

Nhà thầu độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng

 

-Năm 2017-2018

-Năm 2018: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15/12/2018), bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ ( thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất  khả kháng )

 

Thời gian thực tế đã thực hiện

(nêu rõ từ ngày... đến ngày.....

-Năm 2017-2018

-Năm 2018: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15/12/2018), bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ ( thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất  khả kháng

 

 

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

Công trình HTKT cấp II

Quy mô dự án: 78 ha

CCIC đảm nhiệm phần việc:

-Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư

-Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các hạng mục:

+San nền;

+Đường giao thông;

+Thoát nước mưa;

+ Thoát nước thải;

+Trạm xử lý nước thải;

+Cấp nước;

+Cấp điện chiếu sáng;

+Cổng –tường rào

 

Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo